ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
  • >>  Donec rutrum
  • >>  Felis et mauris
  • >>  Vestibulum nisl
  • >>  Ut ultrices.
  • >>  Nunc adipiscing
  • >>  Est ultrices augue
  • >>  Aliquam commodo
  • >>  Nam ultrices
  • >>  Donec rutrum
  • >>  Vestibulum nisl.
 

ข่าวสารด้านยา

กลุ่มอาการของลำไส้ทำงานแปรปรวน (irritable bowel syndrome; IBS) เป็นความผิดปกติที่เกิดเรื้อรัง อาจจำแนก IBS ตามอาการที่เป็นลักษณะเด่นได้เป็น ชนิดท้องผูกเด่น (constipation-predominant IBS; IBS-C) ชนิดท้องเดินเด่น (diarrhea-predominant IBS; IBS-D) และชนิดท้องผูกสลับท้องเดิน (alternating-type IBS; IBS-A หรือ mixed IBS; IBS-M) ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนและมียาหลายกลุ่มที่นำมาใช้รักษาตามอาการที่เกิดขึ้นรวมถึงยาจำพวกโอปิออยด์ (opioids) เช่น diphenoxylate ซึ่งเป็น μ-receptor agonist ยานี้ใช้รักษาอาการท้องเดินในผู้ป่วย IBS-D เมื่อใช้ยานี้จะเกิดอาการท้องผูกตามมา (ดูข้อมูลเพิ่มเติม ใน “ข่าวยา” ประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน กรกฎาคม ปี 2558) 

Eluxadoline เป็นยาใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายแล้วในบางประเทศในข้อบ่งใช้สำหรับรักษา IBS-D ในผู้ใหญ่ eluxadoline เป็น μ-opioid receptor agonist และ δ-opioid receptor antagonist (mixed μ-opioid receptor agonist/δ-opioid receptor antagonist) และยังเป็น κ-opioid receptor agonist อีกด้วย การออกฤทธิ์ที่ตัวรับเหล่านี้ ทำให้ยามีฤทธิ์ช่วยควบคุมการทำงานของทางเดินอาหารและลดอาการปวด อีกทั้งยังช่วยลดผลที่ทำให้เกิดท้องผูกจากการเป็น μ-opioid receptor agonist ได้อีกด้วย ยานี้ผลิตในรูปแบบยาเม็ดที่มีความแรง 75 และ 100 มิลลิกรัม ขนาดที่แนะนำคือรับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งพร้อมอาหาร ผู้ที่ไม่มีถุงน้ำดี ผู้ที่ทนต่อขนาดยาดังกล่าวไม่ได้ ผู้ที่ได้รับยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งตัวขนส่งใน organic anion-transporting polypeptide (OATP) family ชนิด OATP1B1 (OATP1B1 inhibitors) หรือผู้ป่วยที่ตับบกพร่องระดับอ่อน (Child-Pugh Class A) หรือระดับปานกลาง (Child-Pugh Class B) ให้ลดขนาดยาลงเหลือรับประทานครั้งละ 75 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งพร้อมอาหาร

การที่ยานี้ได้รับอนุมัติในข้อบ่งใช้ข้างต้นเนื่องจากมีการศึกษาทางคลินิกสนับสนุน เป็นการศึกษาแบบ randomized, multi-center, multi-national, double-blind, placebo-controlled trials จำนวน 2 การศึกษา (Study 1 และ Study 2) ในผู้ป่วย IBS ชนิด IBS-D ตาม Rome III criteria ใน Study 1 มีผู้ป่วยรวม 1,281คน และใน Study 2 มีผู้ป่วยรวม 1,145 คน ได้รับยา eluxadoline 75 หรือ 100 มิลลิกรัม หรือยาหลอก วันละ 2 ครั้งพร้อมอาหาร ในช่วงแรกทำการศึกษาเป็นเวลา 26 สัปดาห์ จากนั้นทำการศึกษาต่อไปอีก 26 สัปดาห์ในทั้งสองการศึกษาเพื่อดูทั้งประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา ผลการศึกษาพบว่ายาให้ผลดีกว่ายาหลอก ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่พบ เช่น ท้องผูก คลื่นไส้ ปวดท้อง 

More>>

Ut ultrices. Nunc Nam ultrices euismod dolor. Donec rutrum felis et mauris. Vestibulum nisl. adipiscing est ultrices augue. Vestibulum nisl. Ut ultrices.

More>>Aliquam commodo Nam ultrices euismod dolor. Donec rutrum felis et mauris. Vestibulum nisl. Ut ultrices. Nunc adipiscing est ultrices augue. Aliquam commodo. Nam ultrices euismod dolor. Donec rutrum felis et mauris. Vestibulum nisl. Ut ultrices.

Nunc adipiscing est ultrices augue. Aliquam commodo Nam ultrices euismod dolor. Donec rutrum felis et mauris. Vestibulum nisl. Ut ultrices. Nunc adipiscing est ultrices augue. Aliquam commodo

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  6,197
Today:  3
PageView/Month:  18

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com